Tsuto Kaijitsu

Searched for in the Glassworks

Description:
Bio:

Tsuto Kaijitsu

Awakening Phratzz Phratzz