Ameiko Kaijitsu

Local "Rusty Dragon" Owner Sandpoint, Searched the Glassworks

Description:
Bio:

Ameiko Kaijitsu

Awakening Phratzz Phratzz